La storia di Julie D’Hollander

La storia di Julie D’Hollander

In 2013 kreeg ik het beste geschenk van de wereld! Niet alleen mocht ik voor het eerst naar Italië, maar het was ook de eerste keer dat ik naar een concert van Piccolo Coro dell’Antoniano
kon gaan! Ik ben van België en ben een grote fan van het koor, mijn ouders volgden het koor al jaren… En zo keek ik ook met geluk naar de kindjes die de mooie liedjes zongen, en ik was verliefd op Topo Gigio!

Dankzij het koor begon ik Italiaans te studeren. 13 december 2013 was absoluut zonder twijfel de meest fantastische dag van mijn leven! Het was dankzij Matilde en haar ouders dat ik de kinderen van het koor kon ontmoeten en ze hebben allemaal een hart van goud! Ook Daniela en Sabrina zijn mensen die ik nooit zal vergeten… Maar dit cadeau is nog niet voorbij, want na die dag maakte ik heel veel nieuwe vrienden. Ik heb al gedanst met Matilde, gezongen met Sofia en ik vind het heel leuk bij alle kinderen te zijn. Het koor geeft mij heel veel herinneringen en zal mij nog zo veel nieuwe avonturen schenken. Elk kind is speciaal en ze zijn allemaal super!

A 2013 avevo ricevuto il regalo più bello del mondo! Non era solo la prima volta che potevo andare in Italia, ma anche era la prima volta che potevo andare ad un concerto del Piccolo Coro dell’Antoniano! Io sono di Belgio e sono una grande fan del coro, i genitori seguivano il coro già da tanti anni… E poi così anch’io
guardavo con felicità ai bimbi cantando le bellissime canzoni, e mi ero innammorata di Topo Gigio! Grazie al coro cominciavo a studiare italiano.
Il 13 dicembre 2013 era assolutamente senza dubbio il giorno più fantastico della mia vita! Era grazie a Matilde ed ai suoi genitori che ho potuto incontrare i bimbi del coro ed hanno tutti davvero un cuore d’oro! Anche la Daniela e Sabrina sono persone che non dimenticherò mai…
Ma questo regalo ancora non è finito, perché dopo quel giorno avevo fatto tantissime nuove amicizie.
Ho già ballato con Matilde, cantato con Sofia e mi piace tanto stare con tutti i bimbi.
Il coro mi dà un sacco di ricordi e mi regalerà ancora tante nuove avventure.
Ogni bimbo è speciale e sono tutti bravissimi!
No comments yet. Be the first one to leave a thought.
Leave a comment

Leave a Comment