FESTIVALI PËR FËMIJË “ZECCHINO D’ORO”

FESTIVALI PËR FËMIJË “ZECCHINO D’ORO”

Një aktivitet muzikor është organizuar këtë të enjte në Shkodër.

Aktiviteti vinte në kuadër të javës së gjuhës italiane, teksa Ambasada Italiane në vendin tonë solli për herë të parë në Shqipëri festivalin ndërkombëtarë të këngës për fëmijë “Zecchino d’Oro”.

Nxënësit e shkollave 9-vjeçare të Shkodrës kanë kënduar në gjuhën italiane këngët e disa prej edicioneve të këtij festivali, i cili është i njohur në shumë vende të botës.


Un’attività musicale è stata organizzata questo giovedì a Scutari.

L’evento faceva parte della settimana della lingua italiana, in quanto l’Ambasciata italiana nel nostro Paese ha portato per la prima volta in Albania il festival internazionale della canzone per bambini “Zecchino d’Oro”.

Gli studenti delle scuole 9 anni di Scutari hanno cantato in italiano i brani di alcune edizioni di questo festival, conosciuto in molti paesi del mondo.

No comments yet. Be the first one to leave a thought.
Leave a comment

Leave a Comment